Rejestracja firmy: on-line lub tradycyjnie

Autorzy: B. Nowicki, W. Skręt

W celu pobudzenia gospodarki wprowadza się coraz to nowsze ułatwienia w otwieraniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

W myśl tej idei rejestracja firmy jest wolna od opłat, wprowadzono tzw. „jedno okienko”, a działalność gospodarczą możemy otworzyć nie wychodząc z domu. Taką możliwość daje nam CEIDG, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
W celu rejestracji bądź aktualizacji wpisu należy odwiedzić stronę www.ceidg.gov.pl i wypełnić odpowiedni formularz.

Jeżeli posiadamy tzw. kwalifikowany podpis elektroniczny całą procedurę wykonamy w trybie on-line.
Jeżeli nie dysponujemy podpisem elektronicznym należy zgłosić się do najbliższego Urzędu Gminy, gdzie w celu dokończenia rejestracji wystarczy podać unikalny numer wygenerowany podczas internetowej rejestracji firmy. Czynności tych możemy dokonać w każdym urzędzie gminy na terenie kraju, bez znaczenia jest miejsce zamieszkania i adres polskiej siedziby.
Dzięki możliwości przygotowania formularza rejestracyjnego on-line wizyta w urzędzie skraca się do kilku minut. W ten sposób możemy zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółkę cywilną, a nasz wpis do działalności gospodarczej będzie można pobrać ze strony CEIDG.

Z CEIDG informacja o rejestracji naszej działalności automatycznie jest przekazywana do Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na stronie GUS do pobrania znajdziemy druk potwierdzający nadanie nam numeru REGON.

JEDNO OKIENKO W PRAKTYCE

Zakończyliśmy procesu rejestracji działalności gospodarczej on-line bądź w Urzędzie Gminy – to jednak nie koniec formalności. W ciągu 7 dni od dnia wskazanego we wniosku za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej należy zgłosić się do oddziału ZUS w celu zgłoszenia do ubezpieczenia. Czynności dokonamy na drukach ZUS, ZUA LUB ZZA. Po zakończeniu miesiąca kalendarzowego należy złożyć w ZUS deklarację rozliczeniową ZUS DRA.
Jeżeli decydujemy się wkroczyć do grona płatników podatku od towarów i usług należy najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu poinformować o tej decyzji Urząd Skarbowy wypełniając i składając druk VAT-R. Rejestracja podatnika VAT nie jest wolna od opłat, a chwili obecnej wynosi 170 zł + opłata bankowa za przelew.

REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O. RÓWNIEŻ ON-LINE

Również spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością możemy założyć przez Internet na stronie ems.ms.gov.pl. Nie odwiedzamy notariusza, a rejestracja w KRS trwa 24 godziny, a nie 7 dni jak w przypadku tradycyjnej procedury. Oszczędzamy sporo czasu i pieniędzy. Pamiętać jednak trzeba o tym, że umowa spółki z o.o. będzie zgodna ze wzorem na stronie i mamy tylko małe możliwości ingerencji w zapisy. Kolejną wadą jest fakt, iż przy rejestracji on-line nie ma możliwości wnoszenia aportów, a wszystkie udziały winny być wpłacone w formie gotówki.

Urzędy z roku na rok odnotowują wzrost liczby składanych dokumentów w wersji elektronicznej. Dzięki wprowadzaniu e-usług i e-deklaracji Skarb Państwa, jak i przedsiębiorcy, mogą zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy.

Spadki i darowizny

Autorzy: B. Nowicki, W. Skręt

Jeszcze kilka lat temu od otrzymanego spadku lub darowizny należało odprowadzić podatek. Za sprawą zmian w roku 2007 r. w tych przypadkach najbliższa rodzina nie płaci podatku. Wartość i forma uzyskanego majątku jest nie istotna, bo w tzw. „zerowej” grupie podatkowej fiskus nie ustala żadnych limitów, tym samym możemy odziedziczyć i otrzymać dowolną wartość materialną lub pieniężną od najbliższych i nie zapłacimy podatku.

O fakcie otrzymania darowizn lub spadków od członka najbliższej rodziny, o łącznej wartości przekraczającej 9 637 zł (od jednej osoby w ciągu 5 lat) musimy powiadomić Urząd skarbowy. Do zawiadomienia fiskusa służy nam specjalny formularz oznaczony symbolem SD-Z2. Na złożenie formularzu mamy 6 miesięcy liczone od dnia uprawomocnienia postępowania spadkowego lub faktycznego otrzymania darowizny. W przypadku, gdy jesteśmy wstanie udokumentować, że nie wiedzieliśmy o przekazanym majątku możemy wnioskować o zmianę terminu, od którego liczy się wspomniane 6 miesięcy. Nie dopełnienie obowiązku zgłoszenia może skutkować nałożeniem podatku (według skali jak gdyby przekazany majątek pochodził od osoby z I grupy podatkowej). Natomiast w przypadku otrzymania spadku lub darowizny w formie aktu notarialnego nie ma obowiązku składania zawiadomienia, gdyż notariusz i tak o fakcie informuje urząd.

Najbliższa rodzina zwolniona z podatku

Z nielimitowanego zwolnienia podatkowego od spadków i darowizny mogą skorzystać osoby z tzw. „zerowej” grupy podatkowej, którymi są zstępni oraz wstępni, czyli nasi potomkowie i przodkowie w prostej linii. W grupie „zerowej” są również nasi współmałżonkowie, nasze rodzeństwo, ale także macocha, ojczym oraz pasierbowie. Natomiast za najbliższą rodzinę ustawodawca nie uważa teściowej i teścia, umieszczając ich w I grupie podatkowej obok synowej i zięcia oraz nakłada limit zwolnienia od podatku na poziomie 9 637 zł od jednej osoby w ciągu 5 lat. Od wartości spadku czy darowizny przekraczającej ten limit zapłacimy podatek. Do II grupy należą ciotki i wujkowie, a kwota wolna wynosi 7 276 zł, do III grupy zalicza się dalszą rodzinę oraz osoby niespokrewnione, zaś kwota wolna wynosi jedynie 4 902 zł. Wszelkie spadki i darowizny od osób z grupy I, II i III po przekroczeniu określonych limitów zostaną więc opodatkowane, a skala podatku uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa oraz wartości otrzymanego majątku.

Legalne sposoby na skorzystanie z pełnego zwolnienia

Są jednak legalne sposoby, aby i tak skorzystać z pełnego zwolnienia. Przykładowo w chwili, gdy młode małżeństwo otrzymuje darowiznę od rodziców jedne z współmałżonków będzie zmuszony zapłacić podatek. Prostym sposobem na ominięcie tej sytuacji jest przekazanie darowizny przez rodziców swojemu dziecku, które następnie dzieli się otrzymanym majątkiem ze swym współmałżonkiem. Analogicznie, jeżeli otrzymamy spadek czy darowiznę bezpośrednio od wujka lub ciotki, zapłacimy podatek, ale jeśli wujek bądź ciocia przekaże część majątku swojemu rodzeństwu, a rodzeństwo swoim dzieciom to nikt nie zapłaci podatku.
Należy również pamiętać, że zwolnienie nie obejmuje pieniędzy przekazanych z ręki do ręki, muszą one przejść przez konto bankowe lub przekaz pocztowy. Fiskus chce mieć potwierdzenie przekazania pieniędzy, co ma prawdopodobnie zapobiegać wprowadzeniu do obrotu pieniędzy z nieujawnionych źródeł dochodu. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji fiskus ma prawo nałożenia 75 proc. podatku.

Witamy!

Nasza strona powstała nie tylko po to, by przedstawić szerokiemu gronu naszą FIRMĘ, OFERTĘ czy też DANE do kontaktu.

Specjalnie dla Państwa poruszymy różne kwestie z zakresu zawiłych dziedzin jakimi są np.: podatki, zarządzanie finansami.
Mamy nadzieję, że w części chociaż pomożemy Państwu zrozumieć te ważne kwestie.

Już wkrótce zamieścimy pierwsze artykuły – zapraszamy do lektury. Czekamy także na pytania dotyczące poruszanych kwestii – prosimy zadawać je w komentarzach – chętnie na nie odpowiemy!